สถานการณ์ตลาดรถกระบะในประเทศไทย ปี 2567: ภาพรวมและแนวโน้ม

สถานการณ์ตลาดรถกระบะในประเทศไทย ปี 2567: ภาพรวมและแนวโน้ม

ปี 2567 นับเป็นปีที่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกระบะ กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ จากข้อมูลสถิติยอดขายรถยนต์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พบว่ายอดขายรถกระบะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าว

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดรถกระบะ:

 • ภาวะเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้ความต้องการรถยนต์โดยรวมลดลงตามไปด้วย
 • ราคาน้ำมัน: ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคลังเลในการซื้อรถยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะที่โดยทั่วไปมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันสูงกว่ารถยนต์ประเภทอื่น
 • อัตราดอกเบี้ย: ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลให้ต้นทุนการผ่อนรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อ
 • มาตรฐานไอเสีย EURO 5: การบังคับใช้มาตรฐานไอเสีย EURO 5 ในปี 2567 ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องปรับปรุงเครื่องยนต์และเพิ่มเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น และผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับราคาขายรถยนต์ให้สูงขึ้นตามไปด้วย

สถานการณ์ตลาดรถกระบะ:

 • ยอดขายลดลง: ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่า ยอดขายรถกระบะในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ยอดขายลดลงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • โตโยต้ายังคงเป็นผู้นำ: แม้ยอดขายจะลดลง แต่โตโยต้ายังคงครองส่วนแบ่งการตลาดรถกระบะมากที่สุด ตามมาด้วยอีซูซุและฟอร์ด
 • รถกระบะไฟฟ้าเริ่มได้รับความสนใจ: แม้สัดส่วนยังน้อย แต่เริ่มเห็นแนวโน้มการเติบโตของรถกระบะไฟฟ้าในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดเจน

แนวโน้มในอนาคต:

 • ตลาดมีแนวโน้มฟื้นตัว: คาดว่าตลาดรถกระบะจะค่อยๆ ฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และเมื่อผู้บริโภคปรับตัวเข้ากับราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
 • รถกระบะไฟฟ้าจะมีบทบาทมากขึ้น: ด้วยนโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คาดว่ารถกระบะไฟฟ้าจะมีบทบาทสำคัญในตลาดมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรุ่นรถกระบะไฟฟ้าที่หลากหลายและราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น

สรุป:

ตลาดรถกระบะในประเทศไทยปี 2567 กำลังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดจะค่อยๆ ฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี และรถกระบะไฟฟ้าจะเริ่มมีบทบาทสำคัญในตลาดมากขึ้นในอนาคต

แหล่งที่มา:

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • Headlight Magazine
 • The Standard
 • MGR Online