ตู้รถบรรทุกสินค้า

ตู้รถบรรทุกสินค้า

พวกเรารับต่อตู้บรรทุกสินค้าทุกประเภท ทั้งไฟเบอร์กลาส อลูมินเนียม ตู้บรรทุกสินค้าแห้ง ตู้บรรทุกสินค้าเย็น ตู้บรรุทุกอาหารแช่เเข็ง