SAMMITR

บริษัท เดลต้า ที จำกัด ผู้แทนจำหน่ายหลังคาและฝาปิดกระบะรถยนต์

“หลังคา” เหล็กสามมิตรเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียว ที่ใช้ “เหล็ก” ในการสร้างหลังคาสำหรับรถพิคอัพ โดยออกแบบจากคอมพิวเตอร์ จนได้รูปทรงที่สวยงาม ลงตัวกับพิคอัพแต่ละรุ่น ทั้งยังมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง รองรับแรงกระแทกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง ส่วนขั้นตอนการผลิตนั้น สามมิตร ก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกับการผลิตตัวถังรถยนต์ เริ่มจากการนำเหล็กแผ่นมาปั๊มขึ้นรูป จากนั้นก็ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันโดยใช้ระบบ JIG แล้วเชื่อมต่อชิ้นงานด้วยเครื่องเชื่อมจุด (SPOT ARC WELDING) จนออกมาเป็นหลังคาเหล็กที่ให้ทั้งความสวยงามและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน

หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์

หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์

หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์

หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์

หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์

หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์

หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2

 หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2 หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2 หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2 หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2 หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2 หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2

 

หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2
Consrtuction Site

หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2

หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2 หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2 หลังคาเหล็กสามมิตร_sammitr_SUVPLUS_TL1_ติดตั้งแอร์หลังคารถยนต์2

ตัวอย่างสินค้า CLICK

ติดตามเราทาง Fackbook CLICK

ติดต่อสอบถามสินค้า CLICK