ROLLERUP สำหรับ FORD WILDTRAK

รถกระบะ Ford Wildtrak คือหนึ่งในรุ่นของรถกระบะ Ford โดยลักษณะของรถจะมีชุดแต่งที่เรามักได้ยินเสมอว่า “สปอร์ตบาร์” ชุดแต่ง สปอร์ตบาร์เป็นเอกลักษณะของรุ่นรถ Wildtrak จะเพิ่มความสวยงามที่กระบะท้ายของรถ ถึงแม้ว่าท้ายกระบะจะมีชุดแต่ง สปอร์ตบาร์มา ฝาปิดกระบะ RollerUp ก็ยังสามารถติดตั้งได้ และ RollerUp ยังได้รับความนิยมสำหรับรถรุ่นนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากความลงตัวของฝาปิดกระบะท้ายกับชุดแต่งสปอร์ตบาร์ที่มากับตัวรถ จึงสวยและสมบูรณ์แบบมากที่สุด

 

ตัวอย่างสินค้า สำหรับ Ford Wildtrak คลิ๊ก https://bit.ly/2TZIu2q